LPEU/2019/232 COM(2019)234 SPRÁVA KOMISIE Správa Komisie o hodnotení programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) v polovici obdobia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)234
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/232
Dátum ukončenia procesu: 28.01.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 28.01.2020