LPEU/2019/231 COM(2019)242 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade ministrov AKT – EÚ, pokiaľ ide o delegovanie právomocí na Výbor veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o rozhodnutie prijať prechodné opatrenia na predĺženie dohody o partnerstve AKT – EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)242
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/231
Dátum ukončenia procesu: 29.05.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.05.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019