LPEU/2019/230 JOIN(2019)9 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE EÚ a Stredná Ázia: nové príležitosti na posilnenie partnerstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2019)9
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/230
Dátum ukončenia procesu: 17.06.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019