LPEU/2019/229 COM(2019)219 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)219
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/229
Dátum ukončenia procesu: 22.05.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.05.2019
Ukončenie štádia: 22.05.2019