LPEU/2019/227 COM(2019)320 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 2 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2019 Posilnenie hlavných programov pre konkurencieschopnosť EÚ: Horizont 2020 a Erasmus+

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)320
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/227
Dátum ukončenia procesu: 09.07.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia: 09.07.2019