LPEU/2019/226 C(2019)3589 STANOVISKO KOMISIE k žiadosti o zmeny Protokolu č. 5 o štatúte Európskej investičnej banky, ktorú predložila Európska investičná banka 11. marca 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2019)3589
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/226
Dátum ukončenia procesu: 24.07.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 24.07.2019