LPEU/2019/225 COM(2019)310 OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Technická úprava finančného rámca na rok 2020 v súlade s vývojom HND (ESA2010) (článok 6 nariadenia Rady č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný r...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)310
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/225
Dátum ukončenia procesu: 03.06.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019