LPEU/2019/224 COM(2019)228 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Hodnotenie Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) v roku 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)228
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/224

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia: 14.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)