LPEU/2019/223 COM(2019)229 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti (IPEEC) vzhľadom na predĺženie platnosti referenčného rámca IPEEC na obdobie od 24. mája do 31. decembra 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)229
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/223

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia: 14.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)