LPEU/2019/222 COM(2019)223 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa Taliansko splnomocňuje, aby so Švajčiarskom vyrokovalo a uzavrelo dohodu, ktorou by sa povolila kabotážna preprava počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)223
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/222
Dátum ukončenia procesu: 20.05.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 16.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 20.05.2019