LPEU/2019/220 *COM(2019)232 SPRÁVA KOMISIE Podpora cieľov udržateľného rozvoja na celom svete: spoločná súhrnná správa Európskej únie a jej členských štátov za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)232
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: Gestorstvo patrí UPPVI
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/220
Dátum ukončenia procesu: 01.08.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 01.08.2019