LPEU/2019/22 COM(2019)15 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode so Spojenými štátmi americkými o posudzovaní zhody

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)15
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/22

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 21.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.01.2019
Ukončenie štádia: 22.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)