LPEU/2019/216 COM(2019)211 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)211
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/216
Dátum ukončenia procesu: 12.06.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019