LPEU/2019/21 COM(2019)7 Návrh ROZHODNUTIE RADY o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)7
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/21
Dátum ukončenia procesu: 28.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 18.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 22.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia: 28.01.2019