LPEU/2019/205 COM(2019)203 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní ustanovení nariadenia (EÚ) 2015/2120 týkajúcich sa prístupu k otvorenému internetu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)203
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spolugestor: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/205
Dátum ukončenia procesu: 18.06.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019