LPEU/2019/204 COM(2019)214 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch z EPZF Systém včasného varovania č. 1 - 3/2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)214
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/204
Dátum ukončenia procesu: 20.05.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia: 20.05.2019