LPEU/2019/203 COM(2019)204 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pristúpení Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)204
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/203

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.04.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)