LPEU/2019/200 COM(2019)187 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní spoločného vyhlásenia a uplatňovaní spoločného prístupu k umiestňovaniu sídel decentralizovaných agentúr

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)187
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/200
Dátum ukončenia procesu: 23.05.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.05.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019