LPEU/2019/198 COM(2019)191 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Tretia hodnotiaca správa o vykonávaní smernice o zvýšení bezpečnosti prístavov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)191
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/198
Dátum ukončenia procesu: 14.05.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 14.05.2019