LPEU/2019/195 COM(2019)192 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)192
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/195
Dátum ukončenia procesu: 30.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.04.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.04.2019
Ukončenie štádia: 29.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 31.10.2019