LPEU/2019/194 COM(2019)189 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore EÚ – CTC zriadenom Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, pokiaľ ide o zmeny uvedeného dohovoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)189
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/194

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.04.2019
Ukončenie štádia: 23.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.04.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Schválenie gestora
Prebieha
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)