LPEU/2019/193 COM(2019)188 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O VONKAJŠÍCH ČINNOSTIACH EIB S ROZPOČTOVOU ZÁRUKOU EÚ V ROKU 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)188
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/193
Dátum ukončenia procesu: 29.05.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.04.2019
Ukončenie štádia: 23.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.04.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019