LPEU/2019/192 JOIN(2019)6 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Európska únia, Latinská Amerika a Karibik: spájanie síl pre spoločnú budúcnosť

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2019)6
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/192
Dátum ukončenia procesu: 01.08.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia: 01.08.2019