LPEU/2019/190 COM(2019)149 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov 2019: Európa, ktorá chráni svojich občanov a zlepšuje kvalitu ich života

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)149
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/190

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)