LPEU/2019/189 COM(2019)183 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ NARIADENIA (ES) Č. 300/2008 O SPOLOČNÝCH PRAVIDLÁCH V OBLASTI BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY CIVILNÉHO LETECTVA V ROKU 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)183
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/189
Dátum ukončenia procesu: 23.07.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia: 16.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia: 23.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.04.2019
Ukončenie štádia: 23.07.2019