LPEU/2019/188 COM(2019)300 Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2019 Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)300
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/188

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.05.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)