LPEU/2019/187 COM(2019)178 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Lepšia tvorba práva: prehľad činností a udržanie záväzku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)178
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/187

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia: 29.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)