LPEU/2019/186 COM(2019)181 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Pracovnej skupine pre zemepisné označenia zriadenej Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie jej rokovacieho poriadku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)181
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/186
Dátum ukončenia procesu: 10.06.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia: 10.06.2019