LPEU/2019/18 COM(2019)8 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Efektívnejšie a demokratickejšie rozhodovanie v oblasti daňovej politiky EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)8
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/18

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 18.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 22.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)