LPEU/2019/176 COM(2019)224 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Posúdenie pokroku členských štátov pri plnení národných cieľov v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2020 a pri vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti podľa článku 24 ods. 3 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)224
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/176

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 11.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)