LPEU/2019/170 COM(2019)168 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Budovanie dôvery v umelú inteligenciu sústredenú na človeka

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)168
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/170

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.04.2019
Ukončenie štádia: 08.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.04.2019
Ukončenie štádia: 11.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)