LPEU/2019/169 COM(2019)163 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Ďalšie posilnenie právneho štátu v Únii Súčasný stav a možné nasledujúce kroky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)163
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/169
Dátum ukončenia procesu: 09.05.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 16.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia: 23.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.04.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019