LPEU/2019/168 COM(2019)167 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na pôde Medzinárodnej rady pre obilniny v súvislosti s predĺžením platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)167
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/168

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 04.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 04.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)