LPEU/2019/164 COM(2019)162 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)162
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/164
Dátum ukončenia procesu: 24.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 29.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 04.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019