LPEU/2019/162 COM(2019)160 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)160
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/162
Dátum ukončenia procesu: 24.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 29.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 03.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.04.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019