LPEU/2019/155 COM(2019)154 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom na základe Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o odporúčanie určitých zmien dohody, ktoré sa majú vykonať s cieľom zohľadniť pristúpenie Samoy a budúce pristúpenia iných tichomorských ostrovov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)154
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/155

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 27.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)