LPEU/2019/151 COM(2019)147 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Priebežná správa o pokroku v súlade s článkom 5b rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)147
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/151

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia: 21.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia: 21.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia: 06.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)