LPEU/2019/149 COM(2019)139 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pridelení finančných prostriedkov, ktorých viazanosť bola v rámci projektov realizovaných z 10. Európskeho rozvojového fondu zrušená, na účely doplnenia mierového nástroja pre Afriku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)139
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/149

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.03.2019
Ukončenie štádia: 18.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.03.2019
Ukončenie štádia: 18.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)