LPEU/2019/148 JOIN(2019)4 SPOLOČNÁ SPRÁVA EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Zlepšenie medzinárodnej správy oceánov – dva roky pokroku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2019)4
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/148
Dátum ukončenia procesu: 05.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 18.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.03.2019
Ukončenie štádia: 05.04.2019