LPEU/2019/147 COM(2019)141 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru, rokovacieho poriadku tribunálu, úpravy mediačného konania a kódexu správania pre rozhodcov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)141
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/147
Dátum ukončenia procesu: 01.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 18.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.03.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019