LPEU/2019/143 COM(2019)130 Návrh NARIADENIE RADY o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)130
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/143
Dátum ukončenia procesu: 16.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.03.2019
Ukončenie štádia: 14.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.03.2019
Ukončenie štádia: 18.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.03.2019
Ukončenie štádia: 16.04.2019