LPEU/2019/140 COM(2019)142 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o stave celosvetového rozšírenia produkcie príslušných potravinárskych a krmovinárskych plodín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)142
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/140

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 18.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)