LPEU/2019/14 COM(2018)824 SPRÁVA KOMISIE RADE o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch (predložená Komisiou podľa článku 3 rozhodnutia Rady 940/2014/EÚ zo 17. decembra 2014)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)824
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/14

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 15.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 17.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)