LPEU/2019/137 COM(2019)134 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní v mene Európskej únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávacieho protokolu a o ich predbežnom vykonávaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)134
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/137
Dátum ukončenia procesu: 16.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 16.04.2019