LPEU/2019/136 COM(2019)133 SPRÁVA KOMISIE RADE o hodnotení nariadenia (EÚ) 2016/369 o poskytovaní núdzovej podpory v rámci Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)133
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/136
Dátum ukončenia procesu: 19.03.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 19.03.2019