LPEU/2019/133 COM(2019)131 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Správnom výbore Dohovoru TIR, pokiaľ ide o návrh na zmenu Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)131
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/133

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.03.2019
Ukončenie štádia: 11.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.03.2019
Ukončenie štádia: 14.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)