LPEU/2019/132 C(2019)1874 STANOVISKO KOMISIE k aktualizovanému návrhu rozpočtového plánu Lotyšska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2019)1874
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/132

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 11.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.03.2019
Ukončenie štádia: 14.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)