LPEU/2019/13 COM(2019)2 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY o prechodných pravidlách vymenovania európskych prokurátorov na ich prvé funkčné obdobie a počas tohto obdobia, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)2
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/13

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 17.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.01.2019
Ukončenie štádia: 17.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)