LPEU/2019/123 COM(2019)126 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Správa o pokroku pri vykonávaní európskej migračnej agendy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)126
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/123
Dátum ukončenia procesu: 24.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 13.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019