LPEU/2019/12 COM(2018)825 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)825
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/12

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)